Domů » OP LZZ

OP LZZ

OP LZZ - loga

Registrační číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/92.00091
Projekt s názvem:Vzdělávání zaměstnanců WINRO, s.r.o. ve speciálních znalostech a dovednostech v oblasti renovátorství
Operační program:Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 92
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Termín realizace:1. 6. 2013 – 30. 11. 2014

V listopadu loňského roku byly ukončeny aktivity související s realizací výše uvedeného projektu, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V březnu tohoto roku již došlo k finálnímu vyúčtování dotace a oficiálnímu uzavření a archivaci projektu.

Projekt byl zaměřen především na specifické vzdělávání našich zaměstnanců, s ohledem na cíle managementu společnosti. Oblast, ve které se naši zaměstnanci vzdělávali, byla zaměřena na speciální techniky, používané při restaurování specifických a historických staveb (secesní stropy, reliéfy historických budov, retuše gotických kostelních interiérů, balustrády, pilastry, heraldiky aj.). Zaměřili jsme se především na zdokonalení techniky práce s hmotami, určenými právě k restaurování historických budov a památek často zařazených do kulturního dědictví či památkové zóny, kde je předpokládána a požadována vysoká míra profesionality a individuální přístup.

Vzdělávání tohoto rozsahu pro nás bylo a stále je zásadní. Nabídka služeb firmy je teď komplexnější, zvýšila se odbornost našich zaměstnanců, kteří jsou zároveň lépe uplatnitelní na trhu práce, a firma je konkurenceschopnější. Realizace tohoto projektu je vnímána zaměstnanci i vedením společnosti velmi pozitivně.

Celkově jsme profinancovali z dotace náklady spojené se vzděláváním ve výši 1.491.053,73, což je cca 91 % z částky schválené v Rozpočtu projektu. V budoucnu se chystáme i nadále pokračovat v trendu profesního rozvoje našich zaměstnanců.

Název kurzu

 • Techniky využívané při restaurování secesních výzdob stropů
 • Techniky při restaurování reliéfů na fasádách historických budov
 • Rekonstrukce historizující štukové výzdoby podhledů stropů včetně maleb a zlacení
 • Tmelení, retuše a rekonstrukce obložení gotických kostelních interiérů
 • Techniky mechanického zlacení pilastrů a heraldiky
 • Ukládání skleněných tvarovek do ocelových konstrukcí a jejich následné zatmelování
 • Náprava poškozených prvků balustrád technikou umělých výlisků
 • Polychromie renesančního kazetového stropu
 • Techniky petrifikace dřevěných prvků v restaurátorství
 • Tvorba forem při zhotovování sádrových odlitků historických prvků fasád
 • Restaurace kamenných povrchů - speciální šetrné čištění systémem nízkotlakého rotačního víření
 • Restaurace historických podlah - možné techniky, příprava povrchů a specifické postupy
 • Restaurace historických podlah - využitelné materiály s ohledem na individuálnost s cílem zachování historické hodnoty
 • Izolační systémy ohleduplné k životnímu prostředí využitelné při restaurování historických budov s ohledem na šetrnost, funkčnost a zachování historické hodnoty
 • Restaurace historických balkónů - v restaurátorství využitelné technologie, příprava povrchu a systémy izolace
 • Technika mikrovlnného ozařování při sanaci historických objektů (okamžitá likvidace dřevokazných škůdců)
 • Restaurování dřevěných prvků při opravách historických budov - využitelné materiály a chemická konzervace
 • Technika šetrného nízkotlakého tryskání JOS
 • Time management
 • Asertivita v praxi
 • Jak úspěšně vést své podřízené a dodržovat zásady rovných příležitostí
 • Pravidla komunikace

Copyright 2003-2021  |  WINRO OPAVA s.r.o

Created by FajnyWEB.cz